Konferencija – Civilni dijalog za sve

Konferencija – Civilni dijalog za sve

Za konferenciju “Civilni dijalog za sve”, koja je organizovana u okviru projekta Cidi “Izgradnja kapaciteta civilnog društva za učešće u civilnom dijalogu u Bosni i Hercegovini” koji finansira EU, agencija PRIME Communications je pružila PR podršku.

“Ključ za uspostavljanje bolje saradnje između vlasti i organizacija civilnog društva je podizanje svijesti o važnosti civilnog dijaloga, izgradnja kapaciteta vlasti i organizacija civilnog društva da se uključe u civilni dijalog jedni s drugima i razvoj pravnog i institucionalnog okvira za potporu ove saradnje”, izjavila je Natalia Dianiskova, šefica Sekcije Operacija za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije EU u BiH i dodala da će Europska unija, kroz program IPA, nastaviti da podržava razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

(1) Comments
  1. Mene interesuje i često postavljam ova dva pitanja:
    Kada bi izašli na ulice i anketirali stanovnike države Bosne i Hercegovine sa pitanjem šta bi oni odgovorili koja je direktna korist za običnog, malog čovjeka kroz projektna i programska djelovanja?
    Zašto civilno društvo ili barem nevladin sektor nepronađe “najmanji zajednički sadržilac” koji će biti osnov zajedničkog djelovanja?

Leave a Reply