Konferencija „Javno – privatna partnerstva kao generator razvoja opština u BiH“

Konferencija „Javno – privatna partnerstva kao generator razvoja opština u BiH“

Konferencija “Javno – privatna partnerstva kao generator razvoja opština u Bosni i Hercegovini” održana je 13. decembra u Sarajevu u organizaciji Centra za edukaciju “Pro Educa” i brokersko – dilerskog društva “Advantis Broker” iz Banja Luke.

Na konferenciji su predstavljeni različiti modeli javno – privatnog partnerstva, načini implementacije sličnih projekata u Bosni i Hercegovini, izazovi sa kojima se javni partner suočava u okviru ovakvih projekata, ali i projekti javno – privatnog partnerstva u regionu i svijetu. Pored predavanja i prezentacija studija slučaja, u toku konferencije je organizovana i panel disusija sa gradonačelnicima i načelnicima iz nekoliko gradova Bosne i Hercegovine: Bijeljine, Tuzle, Tešnja i Brčko Distrikta. Konferenciju je otvorila ambasadorica SAD-a u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack.

Agencija Prime Communications pružila je usluge PR i organizacione podrške.