Konferencija Mediji i djeca

konferencija-mediji-i-djeca

Konferencija Mediji i djeca

U novembru smo za klijenta UNICEF bili organizator eventa – konferencije Mediji i djeca koja je organizovana povodom Međunarodnog dana djeteta koji se u svijetu obilježava na 20. novembar. Oko 40 novinara, predstavnika institucija i organizacija koje se bave pitanjima dječijih prava okupilo se na Vlašiću gdje su imali priliku da razmijene iskustva i daju prijedloge kako za prava djeteta
osigurati više pažnje i medijskog prostora.

Ova konferencija koju smo organizovali bila je tek dio projekta Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH koji UNICEF realizuje uz podršku Evropske unije, Norveške vlade i Odjela Vlade Velike Britanije za međunarodni razvoj, te u saradnji sa nadležnim institucijama na državnom, entitetskom i lokalnom nivou.

Cilj projekta je da unaprijedi sistem socijalne zaštite i inkluzije djece i porodice tako da usluge iz sektora zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite budu dostupne svakom djetetu u BiH.