Konferencija o procesima važnim za civilno društvo

Konferencija o procesima važnim za civilno društvo

Za projekat TACSO koji finansira Evropska unija, a koji pruža tehničku pomoć organizacijama civilnog društva za dvodnevnu konferenciju “Otvoreni forum za međusektorski dijalog” uradili smo vizuelni identitet, te pružili podršku u organizaciji u odabiru i izradi materijala, pozivanja učesnika i koordinaciju sa svima koji su bili uključeni u proces pripreme i realizacije konferencije. Agencija je takođe pružila PR podršku događaju.