Lactalis BiH projekat za SOS DS

Lactalis BiH projekat za SOS DS

Lider u mljekarskoj industriji, Lactalis BiH podržava aktivnosti djece i mladih koji odrastaju u Dječijim selima u Sarajevu i Gračanici.

Ovaj društveno odgovorni projekat Lactalisa BH sa SOS Dječijim selimaa BiH implementira se kroz različite kvartalne edukativne, sportske i druge aktivnosti. Aktivnosti su osmišljene da podrže razvoj motorike, psiho-socijalnih vještina, te poticanje praktičnog i timskog rada kod djece i mladih.

Zajedno sa stručnim timom iz SOS Dječijih sela analizirali smo potrebe djece i izradili jednogodišnji projekat. Finansijska sredstva koje je kompanija Lactalis BiH odvojila za projekat će biti raspoređena na sportske aktivnosti poput časova plivanja i košarke, organizaciju plaćene prakse u Lactalisu, organizaciju škole u prirodi i učešće u okolišnim inicijativama.

Ugovor o saradnji potpisan je na početku godine, kad smo i posjetili SOS selo u Sarajevu.

Leave a Reply