Mediji i prava djeteta u regiji Birač

Mediji i prava djeteta u regiji Birač

Druženje i razgovor sa predstavnicima medija o zaštiti i promociji prava djeteta u regiji Birač se organizovalo 5. aprila u Zvorniku. Cilj događaja je bio uticati na svijest predstavnika medija o pravima djece i na koji način se mogu zaštiti, kao i promocija dobrih novinarskih praksi.

Agencija je bila zadužena za tehničku i logističku podršku organizaciji događaja, kao i komunikaciju sa učesnicima.

Inicijator i organizator događaja je UNICEF, a aktivnost se organizovala u sklopu Projekta razvoja i saradnje regije Birač koji se sprovodi uz podršku Vlade Holandije a realizuju ga agencije Ujedinjenih nacija UNDP, UNHCR i UNICEF.