Mediji i Pravda za svako dijete

Mediji i Pravda za svako dijete

Interaktivna radionica Mediji i pravda koja se organizuje u okviru UNICEF projekta “Pravda za svako dijete” održana je na Jahorini 15. i 16. maja.

Agencija Prime Communications organizovala je događaj, obezbijedila tehničku i logističku podršku i animirala učesnike – novinare i stručnjake koji se bave pravdom za maloljetnike koji su učestvovali u radu interaktivne radionice.