Međunarodna konferencija o odgoju i obrazovanju u ranom djetinjstvu

Međunarodna konferencija o odgoju i obrazovanju u ranom djetinjstvu

Agencija je pružila logističku i PR podršku u organizaciji dvodnevne međunarodne konferencije “Povećajmo
mogućnost djeci u BiH za rano učenje” koju je organizovao UNICEF, uz podršku obrazovnih institucija na više nivoa u BiH.

Konferencija je okupila preko 150 učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine ali brojne eminentne stručnjake iz
svijeta i BiH koji su sačinili konkretne preporuke vlastima na svim nivoima za povećanje učešća djece u predškolskom obrazovanju.