Međunarodna konferencija o odgoju i obrazovanju u ranom djetinjstvu

obrazovanju-u-ranom-djetinjstvu

Međunarodna konferencija o odgoju i obrazovanju u ranom djetinjstvu

Agencija PRIME Communications je pomogla u organizaciji međunardone dvodnevne konferencije “Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje” koju je organizovao UNICEF uz podršku obrazovnih institucija na više nivoa u BiH.

Konferencija je okupila preko 150 učesnika iz cijele BiH ali i brojne eminentne stručnjake iz svijeta i BiH koji su sačinili konkretne preporuke vlastima na svim nivoima za povećanje učešća djece u predškolskom obrazovanju.

Leave a Reply