Mission Impossible – Evolutivni stupanj “poreski obaveznik” u BiH

Mission Impossible – Evolutivni stupanj “poreski obaveznik” u BiH

Tri su razloga koja su me isprovocirala da napišem ovaj post – pismo građanima od Dušanke Majkić koje sam dobila na privatni mail, podaci Svjetske banke o siromaštvu u BiH i ACIPS-ova analiza osnovnih karakteristika i trendova predizbornih kampanja za Opšte izbore 2010. godine.

Krenimo redom.

U pomenutom pismu Dušanka Majić ističe: ” Početkom oktobra završiće se uspješna četverogodišnja etapa u razvoju Republike Srpske. To je sada naša domovina o kojoj govorimo s ponosom i o kojoj drugi govore s poštovanjem. U proteklom vremenu sačuvali smo dostojanstvo i vratili vjeru u naše sposobnosti da možemo savladati sve teškoće…Poštovani prijatelji, mislim da dijelite moje mišljenje da sadašnje vrijeme traži hrabre, odvažne i mudre. Upravo onakve kakvi su Milorad Dodik, Nebojša Radmanović i drugi kandidati SNSD-a. Jedino sa njima možemo graditi prosperitetnu budućnost. Odlučna sam da u parlamentu BiH nastavim da branim interese Republike Srpske i srpskog naroda, kao i do sada… Ni u jednom trenutku nemojte zaboraviti da je Republika Srpska u Vašim rukama i da nema drugog gospodara osim Vas! Zato se odlučite za one iza kojih su djela…”

U odgovoru na ovu zloupotrebu mail adresa sam Dušanki Majkić naglasila da nije moja prijateljica i da ne dijelim baš nijedno mišljenje niti sa njom niti sa ostalim “hrabrim, odvažnim i mudrim” članovima njene partije.

Prema podacima Svjetske banke u BiH je 18,9 odsto ili milion građana ispod generalne linije siromaštva, od oko 3,5 miliona stanovnika. Svi čija su mjesečna primanja niža od 238,10 KM su ispod generalne linije siromaštva. Oni čija mjesečna primanja ne prelaze 83,6 KM su u ekstremnom siromaštvu i takvih je u BiH oko 20.000.

Od siromaštva u BiH nije pošteđena nijedna kategorija stanovništva. Ugrožena su i djeca do 15 godina starosti, u ovoj kategoriji na prvom mjestu je Albanija, a odmah iza nje je BiH. Dalje se navodi, da su u BiH najviše pogođene porodice sa dvoje i više djece, nezaposleni, starije i osobe s invaliditetom, kao i niskoobrazovani građani. Pomenutom treba dodati i procjene humanitarnih organizacija da u BiH oko 20.000 ljudi preživljava zahvaljujući jednom obroku dnevno u narodnim kuhinjama.

ACIPS je 29. septembra predstavio preliminarne rezultate monitoringa, te osnovne karakteristike i trendove predizbornih kampanja za Opštee izbore 2010. godine.

Analizirane su predizborne poruke 12 političkih stranaka (HDZ, HDZ 1990, HSS, Naša stranka, Narodna stranka Radom za boljitak, PDP, Savez za bolju budućnost BiH, Stranka za BiH, SDA, SDP, SDS i SNSD) kroz njihove istupe na 6 elektronskih medija (BHT, FTV, RTRS, NTV Hayat, BN, KISS TV), 6 printanih medija (Dnevni avaz, Oslobođenje, Dnevni list, Večernji list, Nezavisne novine, Glas Srpske), tri informativna web portala i 12 portala političkih stranaka.

Evaluacija je rađena na bazi konkretnih mjera ponuđenih kao rješenje za goruće probleme bh. društva. ACIPS je definisao 8 oblasti kao teme od interesa za sve građane Bosne i Hercegovine, a to su: nezaposlenost, mladi, obrazovanje, socijalno-zdravstvene politike, ruralni razvoj, reforma javne uprave i Ustava BiH, korupcija i EU integracije.

Prema rezultatima analize koji se odnose na stranku Dušanke Majkić možemo vidjeti da u ukupnom broju izjava kandidata SNSD- a teme od interesa za građane BiH zauzimaju svega 9 posto, konkretna rješenja su toliko rijetko pomenuta da ne zauzimaju ni 1 posto, dok nerelevantne teme čine 91%. Karakteristično je da u njihovim izjavama KORUPCIJA NIJE SPOMENUTA NIJEDNOM, a EU integracije veoma rijetko i to u negativnom kontekstu.

O čemu pričaju “hrabri, odvažni i mudri” stranački drugovi Dušanke Majkić ću ilustrovati kroz nekoliko njihovih izjava:

“SNSD je garancija zaštite interesa i opstanka Srba na vijekovnim ognjištima.”

“Osnova dalje politike SNSD-a – RS zauvijek, a BiH dokle mora i ako mora.”

“Boriti se za interese srpskog naroda i štititi Republiku Srpsku.”

“Aktuelna vlast je na političkom planu sačuvala Srpsku od stalnih napada i osporavanja njenog postojanja.”

“Uz Banjaluku, za srpski narod glavni grad je Beograd i tako će i ostati.”

“Nema ulaska u EU bez RS.”

“Međunarodna zajednica ima loše namjere prema Srbima i RS, jer je željela da učini srpski narod beznačajnim, koji ne može da vlada svojim resursima.”

“Međunarodna zajednica zabranjivala je Srbima da uopšte govore da pripadaju srpskom narodu, ali ovaj narod ima svoje interese – jaču i ekonomski bogatiju RS.”

“SNSD je vodeća partija srpskog naroda u BiH, jer da nema RS, srpski narod u Federaciji BiH ne bi imao nikakvih prava”.

“Treba nam vaša podrška da branimo RS.”

I tako u nedogled!

S obzirom da SNSD ne predstavlja izuzetak, već samo radikalan primjer, i da je slična retorika prisutna i kod drugih nacionalnih/nacionalističkih stranaka (ACIPs-ova analiza pokazuje znatno prisustvo nerelevantnih tema kod svih analiziranih partija) u čije dobre rezultate na ovim izborima uopšte ne sumnjam, pitam se da li je u BiH moguć “evolutivni pomak” od Bošnjaka, Bošnjakinje, Hrvata, Hrvatice, Srbina, Srpkinje … do poreskog obaveznika i obaveznice?.

Zašto su “nacionalni interesi”, “nacionalno dostojanstvo” … u zemlji rastućeg siromaštva, korupcije i kriminala i nakon dvadeset godina toliko važni?

I da li je obravdano biti i dalje empatičan prema ugroženim kategorijama stanovništva, izuzev djece, jer svojim političkim izborima dopriniose reprodukciji spostvene ugroženosti?

Post Scriptum

“Patriotizam je – usprkos tome što “lijepo zvuči” na prvi pogled – ipak jedna bitno egocentrična pozicija. Zašto? Upravo zato što već u njegovu pojmu (bitnom određenju!) leži nepoštovanje čovjeka kao čovjeka, pa se poput nacionalizma svodi na puku biologijsku (da ne kažemo “zoologijsku”!) osnovu i bitnu orijentaciju. Nacionalist i nacionalizam (pa kao što vidimo i patriotizam) ostaju i zastaju u predvorju ili na pragu povijesnog i ljudskoga, pa u sebi ne sadrže nikakvih istinskih humanih vrijednosti, nego su naprotiv antipod ljudskoga. Zato ovdje treba još jednom naglasiti: nacionalist je primitivna, zaostala, nezrela, ljudski još-ne-oblikovana, u sebi još-ne-oplemenjena, neizgrađena, unutrašnje šuplja psiha i egzistencija (…) Nacionalizam i jeste to – zlo, koje ne spaja nego razdvaja ljude, jer ih negira u njihovoj pravoj biti – čovječnosti”

Milan Kangrga

(0) Comments

Leave a Reply