Mraz

Mraz je pojava u prirodi koja nastaje sublimacijom vodene pare na ohlađenim predmetima, onda kada je temperatura rosišta ispod nule…

Nastaje na 3 načina: advekacijom, radijacijom ili istodobno i adekvacijom i radijacijom… Mraz nastao adekvacijom nastaje zbog prodora hladnog zraka i zadrži se po nekoliko dana. Jedini način borbe protiv takvog mraza je orošavanje…

Mraz nastao radijacijom izazvan je vrlo intenzivnim hlađenjem tla i prizemnog sloja zraka. Protiv takvog mraza mogući odgovori su: orošavanje, dimljenje i miješanje zraka.

Rani mraz ranjava i ubija poljoprivredu.

Neki izazovi poput ranog mraza pogađaju sve biznise na svijetu.

Šta je to što kompanije ubija u fazi cvjetanja, onako kako rani mraz ubija cvjetove jabuke, šljive ili kajsije? Šta je to što limitira životnu dob svakog biznisa, a o čemu moderna teorija mnogo misli i govori?  Šta je to što Vašu kompaniju nagriza baš danas i na šta Vas asocira moja priča o mrazu?

Vjerujem da su nepodnošljiva lakoća komuniciranja (svakodnevna briga o unutarnjim i vanjskih komunikacijama), bitisanje u prijateljskom ambijentu koji svakodnevno osvježava i inspiriše, strateški poslovni i komunikacijski pristup, otvorenost za protok dobrih informacija, ideja i ljudi, spremnost na promjene i vještina upravljanja promjenama neki od ključnih odgovora na naše poslovne mrazeve i izazove.

Radimo li na tome?

Leave a Reply