Nastavljena saradnja sa UNICEF-om

Nastavljena saradnja sa UNICEF-om

p>Uspješnja saradnja agencije PRIME Communications i UNICEF-a na projektu “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH” je produžena i za 2010. godinu.

Agencija će biti zadužena za PR podršku svim aktivnostima Projekta, istraživanje stavova novinara, praćenje medija i promociju “Zida dječijih želja i zahtjeva” kao značajnog komunikacijskog kanala u promociji i isticanju važnosti poštovanja dječijih prava.

Projekat “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH” ima za cilj da unaprijedi trenutni sistem socijalne zaštite i inkluzije djece i porodica tako da osnovne socijalne usluge budu dostupne svakom djetetu u BiH kroz jačanje saradnje školskih i zdravstvenih institucija, centara za socijalni rad te drugih službi i nevladinih organizacija na nivou zajednice kako bi one zajednički, efikasno i na način prilagođen djeci pristupile pojedinim pitanjima zaštite djece i porodica

]]>

Leave a Reply