Nova Banka Istraživanje

nova-banka-istrazivanje

Nova Banka Istraživanje

U oktobru i novembru ove godine, sproveli smo istraživanje za klijenta Novu banku o stavovima građana Banjaluke o bankarskom sektoru.
U svim mjesnim zajednicama opštine Banja Luka anketiranje je vršeno metodom “lice u lice” i ukupno je anketirano 1 200 ispitanika. Terenski rad obavili su anketari i kontrolori Prime-a.