Novi zahtjevi potrošača – Da li smo spremni na promjene?

Novi zahtjevi potrošača – Da li smo spremni na promjene?

“Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future”John F. Kennedy

Dostupnost informacijama, nove tehnologije, mogućnost izbora i prilika za jednostavno i efikasno dijeljenje iskustava i mišljenja je u mnogom promjenilo navike i zahtjeve potrošača. Još uvijek se kompanije polako i uglavnom veoma sporo prilagođavaju novim željama onih zbog kojih postoje i opstaju ali se postepeno suočavaju sa novim trendovima.

Istraživanja i analize pokazuju da su pravi i veliki izazovi tek pred nama i da će se ponašanje potrošača znatno promijeniti. U nastavku predstavljamo nekoliko zakjučaka Delphi studije “Delivering Tomorrow − Customer Needs in 2020 and Beyond” koju je sprovela kompanija Deutche Post AG.

Da li smo spremni na promjene i šta nas čeka u 2020. godini?

Znanje i informacije su već dostupne svima

Nove tehnologije su omogućile da znanje i informacije budu dostupne svima koji ih žele pronaći. Granice u online svijetu ne postoje a sve veći broj korisnika će povećati i broj onih koji žele da dijele svoja iskustva o proizvodima i kompanijama kao i onih koji traže informacije drugih potrošača i na internetu stiču prvi utisak.
Potrošači će odluke o kupovini usluga i proizvoda donositi sve više na osnovu iskustava drugih potrošača širom svijeta. Sve će veći biti uticaj komentara i iskustava koje pronađu na Internetu a sve manji tradicionalnog marketinga.

U 2020. godini kupci će sve manje biti samo potrošači a sve više i prodavači i što je još bitnije, sve više kritičari. Od komapnija će se zahtjevati da budu fleksibilne, da imaju jednostavan i individualan pristup prema svakom kupcu. Pristup da su kupac i njegove potrebe najvažnije će biti u fokusu više nego ikada do sada.

Potrošači nove generacije žele transparentnost, dostupnost i brzinu kako u komunikaciji sa kompanijama tako i u njihovom prepoznavanju i zadovoljavanju zahtjeva i potreba kupaca.

Kako bi se prilagodile potrošačima nove genracije, kompanije trebaju kreirati strategije koje će biti adaptirane i usmjerene prema idividualnim konsultacijama, ličnim iskustvima i očekivanjima kako bi kupcima stvorili osjećaj da su ponude i usluge kreirane prema njihovim zahtjevima, željama i potrebama.
Trend nedostatka vremena će se nastaviti i u budućnosti i u prednosti će biti proaktivne firme koje su spremne na prilagođavanje i koje su sposobne da brzo reaguju. Trome komapnije koje su zarobljene u starim sistemima će polako izumirati.

Potrošači žele etične i “zelene” proizvode

Sve značajniju ulogu pri donošenju odluke pri kupovini proizvoda ili usluge će igrati etičnost kompanije i da li je kompanija ekološki osvještena. Kako bi saznali pravo porijeklo prozivoda odnosno gdje i pod kojim uslovima se proizvodi, da li je kompanija društveno odgovorna i da li vraća nešto zajednici od koje zarađuje, potrošači će zahtjevati transparentnost. Uvijek će se prije odlučiti za proizvod ili uslugu koja je “etična” ili “zelena” i čak će biti i spremni platiti više za proizvod ili uslugu kompanije za koju znaju da ima dobar imidž i koja brine o okolišu, zajednici i svojim zaposlenim.

Potrošači će sve svjesnije odlučivati kome će usmjeriti svoj novac i sve više će se vezati za proizvode i kompanije u koje imaju povjerenja a od kompanija će očekivati da to povjerenje cijene i svojom fleksibilnošću ispune njihove zahtjeve.
Zar se ne želimo svi osjećati kao najbitniji kupac ili klijent?

Transparentnost, brzina i kvalitet

Činjenice da potrošači postaju sve zahtjevniji i da sve jasnije i glasnije utiču na stvaranje slike o kompanijama i proizvodima potvrđuju da kompanije moraju biti transparentne, sposobne da brzo reaguju i ujedno da nude kvalitetnu uslugu. Jedino tako će steći povjerenje i lojalnost potrošača koji će širenjem pozitivnih iskustava pomoći u građenju dobrog imidža kompanije.
Kupci ne vjeruju više u iskrivljeno idealne slike o proizvodima ili kompanijama, nego cijene iskrenost, angažovanost i poaktivnost.

Da li je vaša kompanija spremna na ove promjene?

(0) Comments
  1. Mislim da s ukupci bili spremni i voljni da ih se često laže kada su bili pasivni primaoci informacija i uticaja.
    Sada su aktivni primaoci (biraju šta žele primiti), ali i aktivni pošiljaoci. Obzirom da imamo takav odnos, onda će tražiti i iskren odnos.

  2. Niko nije spreman na promjene. Previše bole 🙂 Deklarativno su svi za promjene ali kada to treba implementirati onda zakoče. Kompanije u ex-yu regiji samo rade ono što moraju. Nadati se da dolaze bolja vremena.

Leave a Reply