O čemu to najviše razgovaramo online?

O čemu to najviše razgovaramo online?

Sigurno ste sebi bar jednom postavili  pitanje iznad, a zahvaljujući istraživanju kompanije Synthesio napokon postoji  odgovor na ovo pitanje.

Istraživanje se zasniva na klasifikaciji od 40 kategorija koje se najčešće nalaze na web sajtovima.
Na osnovu te klasifikacije uspjeli su analizirati 200 miliona razgovora da bi na kraju dobili 10 najpopularnijih tema o kojima ljudi najviše razgovaraju online.

Istraživanje je sprovedeno u 17 zemalja u periodu od 3 mjeseca.

(5) Comments

Leave a Reply