Obuka službenika za odnose s javnošću u organima uprave BiH

Obuka službenika za odnose s javnošću u organima uprave BiH

Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO), putem otvorenog postupka javne nabavke usluga, izabrao je agenciju Prime Communications za izvršioca obuke službenika za odnose s javnošću u organima uprave BiH.

Direktni korisnici projekta su zaposlenici Službe za informisanje Vijeća ministara BiH, Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću, Biroa za odnose s javnošću Vlade RS, Vlade Brčko distrikta BiH, službenici za odnose s javnošću ministarstva na državnom i entitetskim nivoima te službenici organa uprave u BiH koji nisu glasnogovornici, ali obavljaju poslove iz domena odnosa s javnošću.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta i standardizovanje praksi službenika za odnose s javnošću u organima uprave BiH, njihovo upoznavanje sa iskustvima institucionalnog komuniciranja, teorijom i praksom odnosa sa javnošću kroz direktan pristup iskustvima evropske prakse u toj oblasti, jačanje saradnje korisnika projekta i razmjena njihovih iskustava.

Ovaj projekat doprinosi implementaciji mjera iz Akcionog plana 1 strategije RJU u BiH iz oblasti institucionalna komunikacija i finansiran je iz Fonda za reformu javne uprave.

Projekat će biti realizovan u narednih peti mjeseci.

Leave a Reply