Odgovornim odlaganjem otpada i recikliranje ka Svijetu bez otpada

Odgovornim odlaganjem otpada i recikliranje ka Svijetu bez otpada

Coca-Coca je korak bliže svojoj globalnoj misiji i dugoročnom sveobuhvatnom planu –  Svijetu bez otpada.

Realizovano je Coca-Colino drugo izdanje projekta u BiH, Od izvora do mora, a u pet akcija koje su organizovane 2022, učestvovalo je više od 500 volonterki i volontera. Oni su prikupili više od pet tona otpada za manje od mjesec dana. Realizacija ovogodišnjeg projekta Od izvora do mora počela je akcijom prikupljanja ambalažnog otpada u Sarajevu – uz Miljacku kod Vilsonovog i prema Velešićima. Potom su čišćeni park dr Mladen Stojanović i izletište Suturije u Banjaluci, kampus Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, Kamberovića polje, uz rijeku Bosnu u Zenici a akcijom na Velikom polju na Igmanu, završen je projekat Od izvora do mora u BiH 2022.

Za sve volontere su i ovaj put bila osigurana uputstva i potrebna oprema za prikupljanje otpada.

Agencija PRIME Communications zadužena je za realizaciju i ovog Coca-Colinog društveno odgovornog projekta – planiranje, sveukupnu komunikaciju, odnose sa stakeholderima, upravljanje i koodinacija projektnim aktivnostima.

Leave a Reply