Održana edukativna konferencija službenika za odnose s javnošću

Održana edukativna konferencija službenika za odnose s javnošću

PR Network, jednodnevna edukativna konferencija službenika za odnose s javnošću u Savjetu ministara BiH, Vladi Federacije BiH, Vladi Republike Srpske i Vladi Brčko Distrikta održana je u Banji Vrućici u organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) u saradnji sa agencijom PRIME Communications u sklopu projekta “Obuka službenika za odnose s javnošću”. Konferenciji je prisutvovalo 70 službenika za odnose s javnošću iz centara institucijonalnog komuniciranja kao i predstavnici nevladinog sektora.

“Edukativni skup kao današnji uz prisustvo iskustva predavača Eldine Knez, Peđe Ašanina Golea, Miloša Đajića i Dragane Đermanović sa dugogodišnjim iskustvom mogu itekako da posluze PR-ovcima u BiH da svoju profesiju novije historije malo poboljšaju. PR u nasoj drzavi tek zaživljava, tako da su sva iskustav iz zemalja koja su ranije krenuli sa obučavanjem kadrova u segmentu odnosa s javnošću dobrodošla. Unapređenje i obučavanje kadrova koje radi PRIME Communications je itekako važno, jer mi još uvijek nemamo stručne i kvalifikovane obrazovne ustanove koje radi na produciranju kadrova koji ce se baviti PR-om”, istakla je Mirjana Micevska, rukovoditelj službe za informisanje Vjeća ministara BiH.

Učesnici konferencije su imali priliku da slušaju predavanja o kriznom komuniciranju, značaju online komunikacije, kao i o komuniciranju značajnih evropskih tema u lokalnoj zajednici. Pored predavanja učesnici su na konferenciji razmjenjivali iskustva i uspostavljali saradnju sa svojim kolegama i sa predstavnicima nevladinog sektora.

Leave a Reply