Održana obuka – Javni nastup

Održana obuka – Javni nastup

Agencija PRIME Communications održala je obuku o javnom nastupu za učesnike konferencije “Koraci ka uspostavi referalnog mehanizma za efikasniju zaštitu žrtava seksualnog i rodno baziranog nasilja u lokalnim zajednicama (Mostar, Bihać, Goražde, Prača i Ustikolina)”.

Cilj edukacije učesnika bio je obučiti ih kako uspostaviti odnose s medijima i koristiti osnovne tehnike za što efikasniji i bolji javni nastup.

Konferencija je organizovana u sklopu projketa “Prevencija i suzbijanje seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini” .

Leave a Reply