Održana obuka službenika za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH

Održana obuka službenika za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH

Nakon održanih obuka za službenike za odnose s javnošću Vlade Republike Srpske, koju realizuje agencija PRIME Communications, održane su i obuke za službenike za odnose s javnošću u Vladi Federacije BiH i Savjetu ministara BiH.

Pored obuka u sklopu Projekta kojeg sprovodi Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) će biti realizovano i studijsko putovanje u Republiku Sloveniju koje ima za cilj razmjenu iskustava i evropskih praksi u ovoj oblasti.

]]>

Leave a Reply