Održana obuka službenika za odnose s javnošću Vlade RS

Održana obuka službenika za odnose s javnošću Vlade RS

Prva obuka za službenike za odnose s javnošću u organima uprave, koje se realizuju u sklopu projekta Ureda koordinatora za reformu javne uprave (PARCO), je održana u Banjaluci za službenike Vlade Republike Srpske.

Korisnici će na dvodnevnoj obuci slušati predavanja o planiranju PR kampanje, komunikaciji putem novih medija, kriznom i strateškom komuniciranju i o institucionalnoj reputaciji.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta i standardizovanje praksi službenika za odnose s javnošću u organima uprave BiH, njihovo upoznavanje sa iskustvima institucionalnog komuniciranja, teorijom i praksom odnosa sa javnošću kroz direktan pristup iskustvima evropske prakse u toj oblasti,jačanje saradnje korisnika projekta i razmjena njihovih iskustava.

]]>

Leave a Reply