Okrugli sto na FPN u Sarajevu

Okrugli sto na FPN u Sarajevu

„Balkanska komparativna studija izbora: utjecaj personalnog glasanja na unutarstranačku demokraciju“ naziv je naučnoistraživačkog projekta koji se sprovodi u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu.
BH tim organizovao je okrugli sto na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu s ciljem da se tema unutarstranačke demokratije pokrene sa predstavnicima političkih partija i dobije uvid u prijedloge i stavove stranačkih predstavnika.
Agencija Prime Communications uključila se u pozivanje stranaka i njihovih predstavnika da uzmu učešće u radu okruglog stola, te je pružila organizacionu i PR podršku događaju.