Online panel za Društvo ”Nauka i svijet”

Online panel za Društvo ”Nauka i svijet”

Naučna pismenost i kritičko mišljenje su ključni za razvoj bh. društva, zaključak je online panel diskusije na temu odnosa nauke, politike i demokratije, posebno u kontekstu Bosne i Hercegovine, naučno-istraživačkog rada i visokog obrazovanja u BiH koji je agencija pripremila i realizovala u saradnji sa Društvo za promociju prirodnih nauka “Nauka i svijet”.

Panel je organizovan u okviru aktivnosti projekta ”Nauka, politika i demokratija”/Političnost nauke, naučnost demokratije” koji Društvo za promociju prirodnih nauka “Nauka i svijet”  provodi u saradnji s Fondom otvoreno društvo (FOD) i European Endowment for Democracy. Ova konkretna projekatna aktivnost je finansirana iz budžeta po osnovu Ugovora s FOD.

Leave a Reply