Organizovano studijsko putovanje u Sloveniju

Organizovano studijsko putovanje u Sloveniju

U periodu od 19. do 22. aprila realizovano je studijsko putovanje u Sloveniju u sklopu projekta “Obuka službenika za odnose s javnošću“ kojeg implementira Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH u suradnji sa Prime Communications.

Tom prilikom zaposleni Službe za informisanje Savjeta ministara BiH, Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću, Biroa za odnose s javnošću Vlade RS-a i Vlade Brčko Distrikta BiH imali su priliku upoznati se sa evropskom praksom u odnosima s javnošću i razmijeniti iskustva.

Službenicima za odnose s javnošću iz BiH predstavljena je organizaciona struktura Ureda za komuniciranje, aktivnosti i alati koje koriste u komunikaciji, ali i najznačajnije provedene kampanje. Ured Vlade Slovenije za komuniciranje predstavio je važnost njihove uloge na putu u EU i ukazao na poteškoće i greške s kojima su se susretali.

Pored posjete Vlade Slovenije, službenici za odnose s javnošću iz BiH susreli su se sa zaposlenim iz ureda za komuniciranje iz Ministarstva odbrane, kao i iz ureda za komuniciranje Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva puteva i Ministarstva javne uprave

Leave a Reply