Osnaživanje mladih nastavljeno kroz Raise the Bar Youth 2023

Osnaživanje mladih nastavljeno kroz Raise the Bar Youth 2023

Učenici/e ugostiteljskih škola u Federaciji BiH učili su o komunikacijskim i poduzetničkim vještinama kroz projekat “Raise the Bar Youth 2023.“

Društveno odgovorni program kompanije Coca-Cole u BiH Youth empowered koji je u prethodnoj godini obogaćen projektom Raise the Bar, realiziran je u 11 škola Federacije BiH. Programom je uključeno 361 učenik/ca koji su imali priliku da poslušaju inspirativna predavanja o komunikacijskim i preduzetničkim vještinama. Projekat je realizovan od septembra do novembra 2023. godine,

Cilj projekta Raise the Bar Youth BiH je edukacija i osnaživanje mladih za ulazak na tržište rada.

Leave a Reply