OSNOVAN PROACTIVE CLUB S CILJEM JAČANJA PROFESIJE

OSNOVAN PROACTIVE CLUB S CILJEM JAČANJA PROFESIJE

„Promjene su proces, a ne događaj“ centralna je poruka kojom je završena posljednja konferencija o odnosima s javnošću Proactive, održana od 16. do 18. oktobra na Kozari. Trodnevni događaj koji je deset godina okupljao najbolje i znanju najposvećenije komunikatore u regionu transformisan je u proces osnivanjem Proactive kluba, koji će nastaviti misiju podizanja etičkih i profesionalnih standarda u odnosima s javnošću.

Posljednji Proactive, pored odličnih predavanja o najnovijim trendovima i temama za budućnost, obilježilo je uručivanje PRiznanja koje su najPRiznatiji regionalni stručnjaci, predavači i učesnici svih deset konferencija predali osnivaču agencije Prime Comunications i autoru Proactive-a, Draganu Močeviću.

Teme otvorene na posljednjoj Proactive konferenciji teme su kojim će agencija Prime Communications nastaviti da se bavi kroz svakodnevni rad i Proactive klub, prateći misiju jačanja profesije i pozicioniranja odnosa s javnošću na vrh upravljačkih struktura u organizacijama koje su posvećene razvoju, profitu i poslovanju po mjeri ljudi.