Panel diskusija o PR-u u regiji

Panel diskusija o PR-u u regiji

U Podčetrteku (Slovenija) održana je, od 20.-22. oktotobra, 14. Slovenačka konferencija o odnosima s javnošću (SKOJ).

Ova stručna konferencija okupila je predavače i stručnjake iz cijelog regiona Zapadnog Balkana i Evrope i 150 učesnika iz Slovenije. Tema konferencije je bila “Značaj efiksanosti,etičnosti i finansijske odgovornosti u odnosima s javnošču”.

Prvog dana konferencije održana je panel diskusija o stanju PR struke na teritoriji bivše Jugoslavije na kom su učestvovali predstavnici nacionalnih i strukovnih udruženja iz Slovenije (PRSS) – Elvira Medved, Hrvatske (HUOJ) – Drenislav Žekić, Republike Srpske (PRO RS ) – Dragan Močević, Crne Gore – Amer Ramusović, Makedonije-Žaneta Trajkoska i Srbije (DSOJ) – Miloš Đajić.

Na samom početku panela potpisan je protokol o međusobnoj pomoći i saradnji šest strukovnih udruženja.

Leave a Reply