PARCO – Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija

PARCO – Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija

Za Ured koordinatora za reformu javne uprave agencija je organizovala konferenciju za medije povodom početka projekta “Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima”. Cilj projekta je unaprijediti znanje državnih službenika u organima državne uprave na nivou institucija BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH za praktičnu primjenu znanja iz oblasti informacionih tehnologija u svakodnevnom radu i povećati opšti stepen digitalne pismenosti u javnoj upravi . Projekat treba da osigura obuku za ukupno 1600 državnih službenika po standardu ECDL-“Evropska računarska vozačka dozvola”, gdje će uspješnim polaznicima biti omogućeno sticanje međunarodno priznatog cerifikata informatičke osposobljenosti koji je priznat u više od 140 zemalja svijeta.

Leave a Reply