Partnerstvo za zdravlje

Partnerstvo za zdravlje

Povodom 1. decembra, međunardnog dana za borbu protiv AIDS-a, za Partnerstvo za zdravlje Prime Communications je bio zadužen za komunikaciju s medijima, najavu aktivnosti mreže partnerskih organizacija širom BIH koje su 1. decembra organizovale brojne ulične aktivnosti s ciljem podizanja svijesti i uopšte informisanja o HIV-u i AIDS-u. 30. novembra je u hotelu Hollywood organizovana najavna aktivnost, promocija 11 publikacija koje su štampane u saradnji sa Globalnim fondom UNDP-a.

Agencija je bila zadužena za odnose s medijima i kompletnu PR podršku.