Pascal Beucler intervju

Pascal Beucler intervju

Pascal Beucler, potpredsjednik i glavni strateg MS&L grupe i ovogodišnji predavač na regionalnoj edukativnoj konferenciji o odnosima s javnošću PROACTIVE koja će se održati od 24. do 26. maja na Kozari.

1. Koliko se uloga PR stručnjaka promijenila u zadnjim godinama i šta su danas osnovni zadaci PR-ovaca? 

PR profesionalci postaju sve svjesniji da se upravo oni nalaze u centru globalne marketinške i komunikacijske igre, gdje je ponekad njihova uloga značajnija i od uloge advertajzing agencija, što je za sve nas prilično nova situacija. Moramo naučiti nositi se s ovim novim načinom razmišljanja, i graditi novi set pravila koji će nam omogućiti i olakšati partnerstva za ove nove situacije.PR-ovci danas vode projekte u mnogim segmentima nalazeći se ujedno i na strani potrošača i kompanija. Kako bi našim klijentima omogućili i pomogli da direktno  sarađuju i komuniciraju sa zajednicom i ljudima, mi koristimo bilo koji kanal, bilo koji format i sve relevantne kontakte.

Nasuprot starom konceptu kada je PR posao baziran na odnosima s javnošću, danas je mnogo više vezan za upravljanje odnosa “ljudi”. Mi igramo središnju ulogu bilo u korporaciji, kod potrošača, javnih poslova, finansijskih pitanja, upravljanju reputacije itd.  Pri tome moramo imati na umu da je vrijeme u kojima smo imali ulogu “čuvara” prošlo i da je došlo novo gdje smo MI (PR-ovci) sada pripovjedači.

Ipak, činjenica je da velika ideja, ako je utemeljena na čvrstim spoznajama i predviđanjima, ima moć da pokrene veliki broj ljudi.

2. Zbog čega smatrate da ljudi više nego ikada igraju značajnu ulogu u postizanju ciljeva komapnija?

Ukoliko želite uspješno izgraditi ili repozicionirati brend u vremenu konverzacije, ništa nije važnije nego da se u taj proces prvenstveno uključe zaposleni.

To je temelj ekosistema svake kompanije danas.

Novo pozicioniranje kompanije HP i kampanja koje je provedena je idealan primjer u ovom slučaju. Prvo je informacija podijeljena sa zaposlenima i to 70 % njih su uključeni u roku od 2 dana što je nevjerojatno pomoglo širenju i dijeljenju poruke izvan kompanije preko Facebook-a i drugih društvenih mreža sa više od 10 miliona ljudi  u manje od sedam dana.

2/3 kompanija i brend menadžera širom svijeta kažu da je danas ključ opstanka inovacija, a da je ključ za inovaciju izvući povratne informacije od ljudi.

3. Koliko su potrošači “natjerali” PR-ovce i komapnije da mijenjaju svoje strategije i pristupe? 

Ljudi imaju mogućnost da izraze svoje mišljenje i to mijenja svijet, iz temelja, rekao je Marc Zuckerberg.

Ovlaštavanje ljudi da dijele ono što žele je trend za sljedećih 10 godina.

Era konverzacije je vrijeme ljudi i zajednica: “Stvarni ljudi iz stvarnih zajednica učestvuju u kolektivnim socijalnim otkrićima”, opisao je Mark Zuckerberg.

Ova “nova situacija” promijenila je poslovanje PR profesionalaca.

Naš posao je uključiti “prave” ljudi i zajednice koje će širiti od usta do usta utiske i informacije o brendu i temama do kojih im je stalo.

Da bi se to dogodilo traba nam integrisani pristup društvenim mrežama. WOM postaje najpouzdaniji izvor za odluke o kupovini.

Naša nova uloga je povezivanje poslovnog konteksta sa dinamikom konverzacije.

Ako ćemo stati iza onoga do čega je ljudima stalo sva naša praksa mora postati održiva. To mora biti jezgra našeg poslovnog modela i filozofije.

14% ljudi vjeruje u oglašavanje, dok 78% vjeruje u iskustvima svojih vršnjaka. ( Istraživanje – Andre Manning, globalni voditelj korporativnih komunikacija, Philips).

To je ključna teza za svakoga.

Nepovjerenje jednako utiče na svaki oblik komunikacije. Stav prema organizacijama ili brendovima se ne donosi više na osnovu onoga što ONI kažu (to ljude mnogo ne zanima)  nego na osnovu onoga što ljudi govore o njima (i to je ono o čemu bi organizacije stalno trebale da misle i da se brinu o tome).

4. Kako vidite buduće potrošačke trendove i trendove u PR industriji?

Istina – barem naša istina u MSLGROUP – je da PR stručnjaci danas imaju priliku da slobodno koriste bilo koji kanal, bilo koji format, sve relevantne kontakte kako bi njihovi klijenti direktno učestvovali i komunicirali sa zajednicama i ljudima. Da, PR stručnjaci su u središtu konverzacijske ere i to je razlog zašto u MSLGROUP mi PR definišemo kao “People Relations” – Odnosi s ljudima, a ne “Public Relations” – Odnosi s javnošću.

Naša uloga je manje i manje odnosi s medijima ili uticati ko će govoriti “krajnjem korsiniku”. Era “čuvara” protoka informacija je završena i mi smo danas pripovjedači.

U svijetu globalizacije i digitalizacije ključna riječ je inovacija.

Samo jedan primjer: u roku od tri godine porast broja korisnika tableta i pametnih telefona je jako promijenio medijsku sliku u smislu:

  • Broja informacija (brzo raste)
  • Raznolikosti (mnogo više izvora)

Korištenje blogova, web stranice i društvenih mreža je sada standard u PR industriji.

Ali mi bi svi trebali imati na umu da vrijednosti i osjećaj za svrhu su značajne za 71 % ljudi koji kažu da bi kupili radije proizvod od kompanije koja stoji iza sličnih vrijednosti kao i oni.

Dakle, naš fokus bi trebao biti DOP i kompanije u budućnosti moraju pokazati društvenu odgovornost.

Više o njemu saznajte na proactive.ba

Leave a Reply