Peugeot kampanje

Peugeot kampanje

U prvom kvartalu ove godine smo nastavili i sa uspješnim kampanjama za našeg dugogodišnjeg klijenta, Peugeot.
Predstavljamo vam dvije kampanje, prva se odnosi na specijalne ponude za modele 308 i 207, a druga kampanja se odnosi na promociju modela 3008, sa fantastičnim paketima opreme.