Podrška Donorskoj mreži BiH (pro bono)

Podrška Donorskoj mreži BiH (pro bono)

Od prve inicijative agencije da pomogne ovo udruženje je prošlo skoro 15 godina. Proteklih četiri godine, podrška radu Donorske mreže ogleda se kroz savjetovanje ključnih ljudi Udruženja; savjetovanje u odnosima s medijima; savjetovanje za angažman na društvenim mrežama; adaptaciji promotivnih materijala; savjetovanje za produkciju i sudjelovanje u pripremi materijala. PRIME Communications predlaže izmjenu zaštitnog znaka i logotipa Udruženja što treba odobriti Upravni odbor. Agencija pruža administrativnu podršku u prikupljanju, obradi i distribuciji donorskih kartica za Udruženje.

Leave a Reply