Podrška donorskoj mreži kantona Sarajevo

Podrška donorskoj mreži kantona Sarajevo

U sklopu društveno odgovornih aktivnosti PRIME je pružio podršku Donorskoj mreži Kantona Sarajevo u obilježavanju Evropskog dana donacije i transplantacije organa.

Organizovana je javna tribina “Etički i religijski aspekti doniranja organa” koja je imala za cilj informisati javnost i srušiti predrasude, naročito kada je riječ o vjerskim aspektima doniranja organa.

Pored javne tribine organizovano je i potpisivanje donorskih kartica i podjela informativnih materijala.