Podrška konferenciji o razvoju i zapošljavanju

Podrška konferenciji o razvoju i zapošljavanju

Kancelarija projekta Tehničke podrške organizacijama civilnog društva (TACSO) u Bosni i Hercegovini i nacionalni TACSO Resursni centar u BiH koji predvodi Vesta, organizovali su dvodnevnu konferenciju „Partnerstvo lokalnih aktera za razvoj i zapošljavanje“ u okviru Programa Ljudi ljudima (People to People – P2P), koji je dio strategije Evropske komisije za podršku civilnom društvu kao i bitna komponenta TACSO projekta koji finansira EU.
Agencija Prime Communications pripremila je dizajn vizuelnih materijala i bavila se odnosima s medijima tokom konferencije.