Podrška razvoju socijalnog preduzetništva – TACSO BiH konferencija

Podrška razvoju socijalnog preduzetništva – TACSO BiH konferencija

Konferencija “BiH OCD u socijalnom/društvenom preduzetništvu – javne politike, zakoni, prakse” održana je 23. i 24. juna u Sarajevu, u hotelu Bristol u organizaciji projekta tehničke podrške civilnom društvu u BiH – TACSO BiH uz PR i organizacionu podršku agencije Prime Communications.

Pored dogovaranja gostovanja, promocije događaja, odnosa s medijima, agencija je bila zadužena za pomoć u pripremi materijala, dizajn banera, akreditacija, prezentacije te za koordinaciju podizvođača.