Podrška Regionalnoj UN konferenciji o slobodi medija, pristupu informacijama i sigurnosti novinara

Podrška Regionalnoj UN konferenciji o slobodi medija, pristupu informacijama i sigurnosti novinara

Pomogli smo organizaciju, u saradnji s klijentom, Visokim komesarijatom Ujedinjenih nacija za ljudska prava (OHCHR), Regionalne konferencije o slobodi medija, pristupu informacijama i sigurnosti novinara u Sarajevu.

PRIME Communications bio je zadužen za koordinaciju događaja, medije, logistiku, moderaciju i druge aktivnosti neohodne za uspješnu realizaciju događaja.

Konferencija je organizovana povodom 15. septembra Međunarodnog dana demokratije i obilježavanja 75. godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, u okviru Globalnog pokreta za slobodu medija, pristup informacijama i sigurnost novinara, koji finansira Vlada Holandije, a sprovode Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za ljudska prava (OHCHR) i UNESCO

 

Leave a Reply