Podrška upravljanju otpadom za Tuzlanski kanton

Podrška upravljanju otpadom za Tuzlanski kanton

Agencija Prime Communications je angažovana kao PR podrška kompaniji Bosna S Oil za realizaciju projekta “Podrška upravljanju otpadom za Tuzlanski kanton” sa ciljem podizanje svijesti javnosti o štetnosti neadekvatnog upravljanje otpadom, kao što su divlje deponije i nesanitarna općinska odlagališta i njihov uticaj na zdravlje stanovništva i okoliš.

Agencija je zadužena za kreiranje vizuelnog identiteta kampanje, izgradnju kapaciteta, informisanje i edukovanje javnosti, podizanje svijesti i istraživanje stavova javnosti.

Leave a Reply