Pomogli smo u ”Povezivanju tačaka”

Pomogli smo u ”Povezivanju tačaka”

UG “Naša djeca” nas je angažovalo da im pomognemo da, u kratkom periodu i uz ograničena sredstva, osmisle promociju važnog projekta “Povezivanje tačaka”. To je projekt koji se tiče prava djece u BiH, za koja često nedostaje sluha, od onih koji bi to trebali osigurati. Zato je 18 grupa djece i mladih provelo istraživanje u zajednicama u kojima žive a teme koje su odabrali ticale su se prava na kvalitetno obrazovanje za sve, zaštite mentalnog zdravlja kod djece te svrsishodnog korištenja slobodnog vremena.

Predložili smo i producirali četiri Q&A sesije o pravima djeteta, između djece i mladih uključene u projekat i stručnjakinja za rani rast i razvoj, digitalni marketing, zaštitu djece i mladih. Takođe smo realizovali TikTok kampanju i pripremili dosta kratkih video materijala pogodnih za plasman na Instagramu i TikToku.

Link na Q&A sesije: .

Leave a Reply