Održano finale šestog takmičenja u odnosima s javnošću – PR Challenge

Šesto državno studentsko takmičenje u odnosima s javnošću – PR Challenge realizovano je u periodu od oktobra, a završnicu je imalo 22. decembra, kad je održano finale takmičenja u Sarajevu. Sedam takmičarskih ekipa iz cijele BiH, u prostorijama preduzetničkog i edukativnog centra Networks predstavile su svoje PR strategije koje su kreirali za socijalno preduzeće, 3Down Štampa – 3Down print d.o.o. čiji je osnivač Udruženje Život sa Down sindromom, te za projekat Coca-Colina podrška mladima u BiH – program osnaživanja mladih koji je pokrenula Coca-Cola HBC B-H Sarajevo.

PRIME Communications je autor i organizator takmičenja PR Challenge kojim želi naglasiti stratešku funkciju PR profesije, promovisati mlade, inovativne i kreativne buduće kolege, ali i pružiti priliku studentima da teoretska znanja koja stiču na fakultetima primijene u praksi, kreirajući strategije za prave klijente.

Ove godine, u finalu su se takmičile ekipe iz Mostara, Sarajeva, Zenice, Viteza i Banjaluke. Tim “PRvi” Fakulteta humanističkih nauka odsjeka za komunikologiji Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru proglašen je pobjednikom 6. državnog takmičenja “PR Challenge”.

 

Pročitajte ostatak

Edukacija o poslovnoj komunikaciji u Srebrenici

Na poziv udruženja Prijatelji Srebrenice, za potrebe projekta Ekonomsko osnaživanje mladih koji uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva realizuju Posao.ba i UPS, pripremili smo predavanje na temu “Poslovna komunikacija”. Predavanju su prisustvovali učesnici iz područja regije Birač – nezaposlene osobe različitih zanimanja i obrazovanja. Cilj radionice je bio omogućiti učesnicima i učesnicama radionice da prepoznaju značaj poslovne komunikacije i savladaju vještinu dobre komunikacije.

Pročitajte ostatak

Simpozij “Uloga komunikacije u gospodarenju otpadom Zadar 2015”

Agencija Prime Communications je bila jedan od prezentatora na Međunarodnom naučno-stručnom simpozijomu „Uloga komunikacije u gospodarenju otpadom“ koji se održao u periodu od 19 – 21. marta ove godine u Zadru. Rad koji je predstavljen na simpozijumu je Analiza svijesti javnosti o upravljanju otpadom i uključivanje javnosti u proces izgradnje regionalnih deponija u Bosni i Hercegovini, a kategorisan je kao naučno-stručni i biće publikovan u stručnom časopisu.

Ciljevi  simpozija su bili ukazati na važnost komunikacije  za postizanje ambicioznih EU ciljeva u području upravljanja otpadom, prikazati i razmijeniti primjere dobre prakse, ukazati na probleme  vezane za nivo informisanosti i svijesti javnosti o svojoj ulozi u uspostavljanju sistema upravljanja otpadom te omogućiti konstruktivnu razmjenu mišljenja s ciljem unapređenja prakse.

Pročitajte ostatak