Sektor istraživanja istraživao stavove opšte ali i stručne javnosti

Sektor za istraživanja agencije PRIME Communications tokom 2017. godine sproveo je nekoliko istraživanja javnog mnjenja. Za potrebe OHR-a, sprovedena su dva istraživanja javnog mnjenja, od kojih jedno sa fokus grupama u šest opština Bosne i Hercegovine, kao i istraživanje stručne javnosti za potrebe Svjetske banke.

Agencija je tokom 2017. godine za svoje potrebe sprovela nekoliko istraživanja.

Pročitajte ostatak
nova-banka-istrazivanje

Nova Banka Istraživanje

U oktobru i novembru ove godine, sproveli smo istraživanje za klijenta Novu banku o stavovima građana Banjaluke o bankarskom sektoru. U svim mjesnim zajednicama opštine Banja Luka anketiranje je vršeno metodom “lice u lice” i ukupno je anketirano 1 200 ispitanika. Terenski rad obavili su anketari i kontrolori Prime-a.

Pročitajte ostatak

Istraživanje – Žene – Lideri 21. vijeka

Dio naše agencije koji se bavi istraživačkim studijama i analizom, u oktobru je priveo kraju još jedan istraživački projekt koji je sproveden kao podrška velikom projektu “Žene – Lideri 21. vijeka” Centra za edukaciju Pro Educa.

Istraživanje je metodom upitnika provedeno na uzorku od 400 visokopozicioniranih bh. žena iz oba entiteta koje imaju važnu ulogu u svojim organizacijama. Uključene su top menadžerice, političarke; žene lideri u lokalnim zajednicama, NVO sektoru i druge koje su kroz upitnike pokazale koji su im problemi i interesi zajednički kako bi se projekt Pro Educe mogao profilisati u pravom smjeru i učiniti zajedničko dobro za pripadnice poslovne zajednice BiH.

Nakon ovog istraživanja, za istog klijenta bit će provedeno drugo istraživanje koje će za ciljnu grupu u fokusu imati novinare i njihove stavove o uspješnim ženama u BiH.

Pročitajte ostatak

UNDP Istraživanje o enegetskoj efikasnosti

Provođenje CATI Istraživanja o svjesnosti/znanju građana BiH o energetskoj efikasnosti, bila je još jedna od aktivnosti koju smo u Prime-u provodili u novembru ove godine.

Za klijenta UNDP (United Nations Development Program), na uzorku od 1 000 punoljetnih građana BiH proveden je telefonski upitnik sa pitanjima koja su uključivala poznavanje građana o načinu uštede energije, njihova (ne)djelovanja na provođenju racionalne potrošnje, mogućnosti investiranja u energetski efikasnu infrastrukturu, i sl.

Istraživanje je provedeno u preko 40 opština u Bosni i Hercegovini, sa odnosom Federacija BiH 67,5% i Republika Srpska 32,5%.

Pročitajte ostatak