PORUKA REGIONALNE PR KONFERENCIJE PROACTIVE 2022: Obrazovanje i cjeloživotno učenje su osnova budućnosti odnosa s javnošću

PORUKA REGIONALNE PR KONFERENCIJE PROACTIVE 2022: Obrazovanje i cjeloživotno učenje su osnova budućnosti odnosa s javnošću

Neophodna je hitna promjena paradigme odnosa s javnošću zasnovana na činjenici da komunikatori snose veliki dio odgovornosti za populizam u političkoj komunikaciji, ali i s obzirom da su se okolnosti, u kontekstu odnosa s medijima, dramatično promijenile o čemu govori podatak da na jednog novinara/ku dolazi sedam PR praktičara/ki.

Uloga i odgovornost PR prakse u budućnosti je da pokreće i utiče na promjene, ali i da djeluje ka društvenim promjenama Obrazovanje komunikacijskih profesionalaca koje mora da bude usklađeno s digitalnom transformacijom, brendiranje poslodavaca, odgovornost profesije za populizam i estradizam u političkoj komunikaciji, saradnja s medijima – tradicionalnim i novim,  posjedovanje medija i brojne druge teme bile su u fokusu Regionalne konferencije za odnose s javnošću PROACTIVE 2022, održane na Jahorini od 26. do 28. maja 2022.

„Intenzitet kriznih situacija s kojima se danas suočavamo nadilazi sva dosadašnja iskustva PR praktičara. U novim okolnostima, države, institucije, korporacije i robne marke sve teže uspijevaju očuvati reputaciju i kvalitetnu komunikaciju. Misija podizanja etičkih i profesionalnih standarda važnija je nego ikada prije. PROACTIVE 2022 je u tri dana okupio najeminentnije komunikacijske i biznis stručnjake i stručnjakinje iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, kako bi analizirali probleme i uticaj dramatičnih promjena u komunikacijskoj industriji i pomogli u definisanju novih komunikacijskih paradigmi strateškog komuniciranja“, rekla je Ksenija Renko, programska direktorica Regionalne konferencije za odnose s javnošću PROACTIVE 2022.

„Podjednako je važno raditi stvari dobro ili raditi dobre stvari. Zato najstarija regionalna edukativna konferencija PROACTIVE nastavlja okupljanje uglednih komunikacijskih stručnjaka iz cijelog regiona. Naša je odgovornost da vratimo ugled profesiji koju radimo i volimo“, poručili su članice i članovi PROACTIVE Cluba.

Živimo u post-literarnom društvu u kom ne postoje autoriteti i uticaj nauke je sve manji. Hiperglobalizacija, hiperkompleksnost, hipermoderna, hipernarcizima, hiperdemokratija, hiperpotrošnja kreirali su hiper-sve društvo u kom svi svo znanje traže na internetu“, rekao je prof. dr Dejan Verčić.

”Politika nam je drombuljasta, a društvena stvarnost počiva na konzumerizmu, populizmu, hiperglobalizmu i drugim –izmima”, rekao je prof. Voja Žanetić u svom predavanju ”Politika je komunikacija i šta beše još?”

”PR profesionalci/ke moraju preuzeti svoju ulogu i odgovornost u brendiranju poslodavaca, jer ono počiva na kvalitetnoj internoj komunikaciji”, poručila je prof. dr Ana Tkalec Verčić kroz svoje predavanje ”Interna komunikacija i employer branding: sve znamo, a ništa ne znamo”.

”Većinu poslova će u budućnosti brže, bolje i lakše raditi roboti ali poslovi za koje su potrebni kreativnost i kritičko razmišljanje su oni koje roboti nikada neće moći zamijeniti”, rekla je dr Dragana Đermanović u svom predavanju ”Od PR-a do sveobuhvatnog korporativnog razvoja”.

Učesnice i učesnici konferencije iz cijelog regiona diskutovali su o najaktuelnijim temama, i to ne samo za komunikacijsku profesiju, nego za cijelo društvo i zaključili da odnosi s javnošću moraju poboljšati svoju reputaciju i povratiti autoritet kako bi mogli uspješno da se bave svojim obavezama da prepoznaju društvene probleme, i pokreću procese društvene promjene na bolje.

Danas imamo sedam PR profesionalaca/ki na jednu osobu u tradiocionalnim medijima, pokazuju podaci. Saradnja sa tradicionalnim medijima mora biti unaprijeđena tako da bude u korist svih,  i mora uključiti nove medij(sk)e forme i ljude, poput influensera a medije moramo ponovo pridobiti kao partnere, posebno u kontekstu javnog zagovaranja.

Ekonomija pažnje u vremenu hiperpordukcije sadržaja, insistira da se više nego ikad bavimo time kako ono što je važno za naše organizacije i nas kao pojedince, učinimo svoje sadržaje vidljivijim, razumljivijim i kvalitetnijim, ali prije svega smislenijim i sve što radimo svrsishodnijim.

PR profesionalci moraju da koriste Fact checking kao alat i da zagovaraju da se uvede u obrazovni sistem kroz predmete medijske, digitalne i naučna pismenosti.

PR je postao dio problema, rečeno je na panel diskusiji regionalnih stručnjaka o polpulizmu u političkoj komunikaciji.  Alternative koje se protive trenutnoj vlasti  su lošije, jer se temelje upravo na populizmu i demagogiji a jedan od problema je da je većina političara ”analogna” a imamo nove ”digitalne” generacije birača.

Konferencija je realizovana uz podršku Generalnog sponzora Ascanuis media, te Coca-Cole HBC Adria i Privredne komore Republike Srpske.

Leave a Reply