Poslovanje u službi životne sredine

Poslovanje u službi životne sredine

Svi težimo da si obezbijedimo kvalitetne uslove za život čiji je preduslov i kvalitetna životna sredina. Danas su društva i pojedinci svjesni problema klimatskih promjena, zagađenja vode, zemljišta, vazduha i globalni je trend da se teži mjenjanju navika u pravcu smanjenja pritiska na životnu sredinu.

Mnoge kompanije, i velike i male, teže da se odgovorno ponašaju prema životnoj sredini, kako zbog trenda i propisanih zakona, tako i zbog sve veće svijesti o zaštiti životne sredine.

Tržište je postalo sve zahtjevnije, poslovni partneri , kao i krajnji konzumneti naših proizvoda i usluga su društveno osvješteniji i zahtjevaju od kompanija kojima daju povjerenje da se odgovorno ponašaju prema čovjekovoj okolini. Svaki pogrešan potez može vas skupo koštati, što svakako nije cilj ako želite uspješno poslovati!

Gdje je BiH?

Prema studiji društveno odgovornog poslovanja koje je prošle godine sproveo UNDP, zaštita životne sredine, pored zahtjeva klijenata, smatra se glavnim faktorom u odluci da se kompanija angažuje na planu društveno odgovornog poslovanja. Međutim ono što predstavlja problem da se ove kompanije aktivnije uključe u razvijanje metoda proizvodnje prihvatljivih za životnu sredinu jeste aktuelna ekonomska i socijalna situacija u zemlji.

Šta dobijamo ako se kao kompanija ponašamo odgovorno prema životnoj sredini?

Od zadovoljnih klijenata svakako zavisi naše poslovanje. Ekološki i uopšte društveno osvješteni klijenti daju povjerenje onima čija politika poslovanja prati principe održivog razvoja.

Uvođenjem metoda uštede energije, vode ili smanjenja otpada, pored toga što umanjujemo efekat na životnu sredinu, ostvarujemo uštede i u novcu.

Obratite pažnju!

Pazite s kim sarađujete! Povjerenje klijenata i/ili potrošača možete izgubiti i ako sarađujete sa kompanijama koje su veliki zagađivači životne sredine, zaposleni imaju loše uslove rada, koriste djecu za rad i slično

Velike kompanije čija proizvodnja ima velik efekat na životnu sredinu trebaju primijeniti sisteme savremenih tehnologija u pravcu smanjenja emisija zagađivača vazduha, vode, zemljišta

Neke od preporuka da bi ispunili principe održivog razvoja u svojoj firmi – Ušteda energije u kancelarijama.

(0) Comments

Leave a Reply