PR podrška / priprema – Projekat strukovnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini (TVET)

PR podrška / priprema – Projekat strukovnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini (TVET)

GiZ je angažovao PRIME Communications za pripremu smjernica koje će se koristiti za dobijanje potrebnih informacija od zainteresovanih strana/dionika tokom intervjua, definišući opseg, ciljeve i aktivnosti TVET promotivne kampanje u Republici Srpskoj intervjuisanjem zainteresovanih strana; razvijanje koncepta za diskusiju i konačno, na osnovu koncepta razvijenog sa Unijom poslodavaca Republike Srpske i doprinosa Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske za revidiranje koncepta kampanje kako bi se dobila konačna verzija. Razvoj koncepta za odnose s javnošću i kampanju za vidljivost za promociju TVET-a – dualno obrazovanje u Republici Srpskoj. U konačnici smo pripremili i dostavili klijentu strategiju PR i reklamne kampanje koja uključuje mapiranje ključnih dionika, listu aktivnosti, definisane ciljeve, KPI-je, pokazatelje, rizike i pretpostavke, vremenski okvir i potrebne resurse.

Leave a Reply