Predavanja

Koja predavanja ćemo slušati?
Teme koje će polaznici slušati tokom PR Akademije su strateško komuniciranje, korporativno komuniciranje, online komunikacija, krizno komuniciranje, lični PR, kultura oblačenja, brending, event management, istraživanja u PR-u, interna komunikacija, lobiranje, politički marketing, odnosi s medijima, medijski trening, studije slučaja i mnoge druge.

Kada počinje PR Akademija i koliko traje?

PR Akademija počinje 1. marta 2017. godine Prema planu i rasporedu uručenje certifikata uspješnim polaznicima biće upriličeno u junu 2017. godine.
U kom terminu će predavanja biti održana i na koji način su organizovana?
Predavanja će biti organizovana u okviru dva semestra, u Banjaluci u poslijepodnevnim časovima (16h – 19h, te povremeno subotom od 10h do 13h).
Da li su polaznici u obavezi napisati završni rad?
Da. Svi polaznici će odabrati temu na koju žele pisati završni diplomski rad koji će biti pregledan od strane jednog od mentora iz ispitivačke komisije.

Da li ću dobiti neki certifikat?
Nakon kompletiranog specijalističkog kursa uspješnim polaznicima koji polože završni test i napišu diplomski rad će biti dodijeljeni certifikati o uspješno završenom specijalističkom kursu iz oblasti odnosa s javnošću – PR Akademija.