Predavanje „Zelene kancelarije“ za zaposlene u Privrednoj komori Banja Luka

????????????????????????????????????

Predavanje „Zelene kancelarije“ za zaposlene u Privrednoj komori Banja Luka

 

U cilju podrške organizacijama koje žele da u svojim radnim prostorijama smanje negativan efekat na životnu sredinu i da uštede materijalne resurse svojim organizacijama, Prime Communications je u saradnji sa Područnom privrednom komorom Banja Luka organizovao predavanje iz oblasti održivog upravljanja resursima u kancelarijama, „Zelene kancelarije“, za zaposlene u Privrednoj komori Banja Luka.