Predstavili smo novoosnovano udruženja AMCA medijima u Sarajevu

Predstavili smo novoosnovano udruženja AMCA medijima u Sarajevu

Organizovali smo, u saradnji s klijentom, predstavljanje Udruženja kompanija za upravljanje imovinom i naplatu potraživanja – AMCA.

Kroz druženje predstavnika/predstavnica medija 30. novembra 2023. godine članovi/ce AMCA Upravnog odbora pojasnili su i argumentovali da u važećem zakonodavstvu ima dosta prostora za unapređenje ove oblasti i da su neophodne dodatne aktivnosti ka regulaciji. Željeni rezultat je povećanje finansijske odgovornosti a posljedično i dobre efekte na ekonomiju.

Udruženje AMCA osnovano je 2022. godine kao neprofitna organizacija čiji je cilj da pokreće pitanja, zagovara te aktivno sudjeluje u javnoj raspravi o važnosti pozitivne regulative i etičnosti u industriji naplate potraživanja.

Članovi Udruženja su kompanije: EOS MATRIX d.o.o. za poslovne usluge Sarajevo, B2Kapital d.o.o. Sarajevo, ‘’McGrath & Arthur’’ d.o.o. Sarajevo i ODM Collections d.o.o. Sarajevo.

Leave a Reply