Predstavljanje trećeg linearnog akceleratora sa Rapid Arc tehn.

linearni-akcelerator-sa-Rapid-Arc-tehnologijom

Predstavljanje trećeg linearnog akceleratora sa Rapid Arc tehn.

Agencija Prime je pružila podršku u organizaciji događaja u Centru za radio terapiju, kao i PR podršku povodom predstavljanja trećeg linearnog akceleratora sa Rapid Arc tehnologijom u Banjaluci 3.10.2013. godine.