Predstavljen dokumentarni film “Zbližavanje zajednica putem smanjenja siromaštva”

Predstavljen dokumentarni film “Zbližavanje zajednica putem smanjenja siromaštva”

Osim razvoja turističkih potencijala, te zaštite kulturne baštine, u okviru projekta radilo se i na identifikaciji i uklanjanju minskih područja, boljem upravljanju otpadom i podizanju svijesti o zaštiti čovjekove okoline.

Također, uloženi su zajednički napori u stvaranju novih turističkih paketa koji će ne samo akumulirati više prihoda na ovom području nego u tu industriju uključiti i ugrožene kategorije stanovništva kako bi i oni bili dio svakodnevnog društvenog i ekonomskog života.

“Željeli smo da trideset odsto novih radnih mjesta bude namjenjeno socijalno ugroženim grupama – povratnicima, samohranim roditeljima i drugim sličnim kategorijama stanovništva kako bi i oni bili dio svakodnevnog društvenog i ekonomskog života. U tome smo i uspjeli kroz stvaranje novih turističkih paketa koji će ne samo akumulirati više prihoda na ovom području. Sve ovo vodilo je jednom cilju – smanjenju siromaštva kroz oživljavanju turizma odnosno stvaranju uslova za povećanju posjeta domaćih i stranih turista. Kao podrška tim aktivnostima, preko 500,000 kvadratnih metara površine je očišćeno od mina i uklonjeno je oko 70 odsto divljih deponija na ovom području.”, istakao je Namik Hadžalić, koordinator projekta ispred UNDP-a.

Dokumentarni film producirala je agencija PRIME Communications.

Leave a Reply