PRIJAVI SE NA PR Challenge!

PRIJAVI SE NA PR Challenge!

PRIME Communications, agencija za odnose s javnošću i marketing, organizuje sedmo po redu državno studentsko takmičenje u odnosima s javnošću „PR Challenge“. 

PROPOZICIJE TAKMIČENJA:

• Učestvovati mogu studenti svih fakulteta u BiH koji izučavaju marketing i odnose s javnošću (dodiplomski, postdiplomski).

• Svaka ekipa mora imati najmanje 3, a najviše 5 članova / studenata.

• Pod prijavljivanjem se podrazumijeva popunjavanje prijavnog obrasca koji se može skinuti sa našeg internet portala (www.prime.ba), te slanje popunjenog obrasca na e-mail adresu: office-sa@prime.ba. Prijave se mogu poslati do 10.01.2019.

• Nakon isteka roka za prijavu, svim prijavljenim ekipama bit će dostavljena dva zadatka: jedan koji se odnosi na profitnu organizaciju, te jedan koji se odnose na neprofitnu organizaciju. Ekipe biraju zadatak prema metodi “first come, first served”. Svaka ekipa može predati rad za jedan od dva zadatka (case study).

• Rok za dostavljanje radova bit će objavljen nakon procesa primanja prijava i dostavljanja zadataka. Radove treba dostaviti na e-mail adresu: office-sa@prime.ba

• Radovi koji ne ispunjavaju uslove predviđene tehničkim uputstvom, koje je sastavni dio zadatka, kao i nepotpuni radovi, neće biti uzeti u razmatranje.

• Nakon prispijeća svih prijavljenih radova, žiri će pristupiti ocjenjivanju prijavljenih radova i proglasiti 5 najuspješnijih radova koji će se takmičiti u finalu PR Challenge-a.

• Superfinale PR Challenge-a bit će održano u Sarajevu. Svaka od pet finalnih ekipa imat će 15 minuta za prezentaciju, a 5 minuta bit će posvećeno odgovorima na pitanja članova žirija.

• O najboljim radovima odlučit će stručni žiri koji će ocijeniti pet najboljih strategija (najbolja prezentacija, najbolja PR strategija, najinovativniji nastup, najkreativniji koncept), te ukupnog pobjednika PR Challenge-a. U radu stručnog žirija učestvuju profesori odnosa s javnošću, PR praktičari, te predstavnici organizacija čiji će zadaci biti dostavljeni takmičarima.

SASTAV EKIPA:

  • Takmičiti se mogu svi studenti fakulteta u BiH na kojima se izučavaju odnosi s javnošću i marketing.
  • Ekipa se sastoji od minimalno 3, maksimalno 5 članova (sa istog fakulteta).

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE:

I DIO – Selekcija pristiglih radova – mogućnost osvojenih bodova – do 70

II DIO – Finalno takmičenje – mogućnost osvojenih bodova – do 70

ZADACI (CASE STUDIES)

Nakon isteka roka za prijavu ekipa, te nakon što svim prijavljenjim ekipama budu dostavljeni zadaci na uvid, oni će biti i javno objavljeni.

Prijavljenim ekipama bit će dostavljena dva zadatka, a svaka ekipa može predati prijedlog strategije za samo jedan od ponuđenih zadataka.

ŽIRI

O najboljim radovima odlučit će stručni žiri koji će proglasiti pet najboljih strategija (najbolja prezentacija, najbolja PR strategija, najinovativniji nastup, najkreativniji koncept), te ukupnog pobjednika PR Challenge-a.

Više o sastavu žirija bit će objavljeno naknadno.

SUPERFINALE

Superfinale PR Challenge-a bit će održano u Sarajevu u februaru/veljači 2019., a pobjednike očekuju i prigodne nagrade.

**

PR Challenge 2019

Cilj projekta jepružiti priliku mladim, talentovanim i perspektivnim studentima koji žele svoja teorijska znanja, svoju kreativnost i inovativnost primijeniti na praktičnom primjeru tako što će, zajedno sa kolegama iz tima kreirati PR strategiju za brend ili uslugu sponzorske kompanije. Tokom takmičenja, studenti na zanimljiv, savremen i praktičan način predstavljaju svoje znanje kreiranjem PR strategije što će im svakako biti od velike pomoći u sticanju praktičnih znanja. Projekat se prethodnih godina pokazao kao odlična platforma koja je studentima pomogla da uvećaju znanja, pa ni podrška fakulteta iz cijele države nije izostala. Prethodnih godina prijavljivali su se i studenti iz Srbije, Hrvatske te Crne Gore što svakako govori o kvalitetu projekta.

O PRIME Communications

Organizator PR Challenge-a je agencija Prime Communications, koja se bavi odnosima s javnošću, edukacijom u oblasti odnosa s javnošću, organizacijom događaja, istraživanjem tržišta i digitalnim strategijama.

Leave a Reply