PRIME DIGITAL – novi odjel Agencije PRIME Communications

PRIME DIGITAL – novi odjel Agencije PRIME Communications

U skladu sa novim komunikacijskim trendovima i potrebama klijenata da se aktivnije uključe u komunikaciju sa online zajednicom uz stručno savjetovanje i vođenje kroz svijet online komunikacija, Agencija PRIME Communications otvorila je poseban odjel u sklopu Agencije sa stručnim timom aktivnih učesnika i poznavalaca online zajednice.

PRIME DIGITAL za svoje klijente definiše online strategiju u sklopu koje identifikuje ciljeve za povezivanje, sticanje povjerenja i proširenje svijesti o brendu, povećanje prodaje i povećanje tržišnog udijela klijenta, kao i standarde komunikacije u sklopu kojih određuje jasne smjernice i upute kako komunicirati, kako inspirisati, koje sadržaje kreirati; uz definisanje savjeta za dugotrajni autentičan i strateški nastup klijenta. Kroz svoj dosadašnji rad, tim PRIME Digital-a je stekao iskustvo u dizajniranju i razvoju Facebook aplikacija i stranica, kao i Twitter naloga, povezivanju sa uticajnim pojedincima– online “opinionmakerima”, osmišljavanju viralnih kampanja, te kreiranju i rasporedu objavljivanja sadržaja. Tim PRIME Digital čine mladi stručnjaci koji su već nekloliko godina aktivni na društvenim mrežama, pišu stručne tekstove za blogove i imaju dobre konekcije sa online zajednicom. Pored toga su prošli mnogobrojne edukacije o pravilnoj online komunikaciji i zbog toga PRIME Digital svoje klijente obučava kako pravilno i aktivno komunicirati na Internetu. Agencija PRIME Communications je u posljednje tri godine organizovala niz seminara i konferencija na temu online komunikacije (Sarajevo PR Open, Twittosfera, PROACTIVE) gdje je uspostavila dobru saradnju sa najistaknutijim stručnjacima u regiji koji su angažovani kao konsultanti u PRIME Digital-u.

PRIME Digital pored vlastitih online projekata poput prvog korporativnog bloga u BiH realizovao je i nekoliko uspješnih online kampanja kao što su npr. Zid dječijih želja za UNICEF i strategiju online komunikacije za Peugeot u BiH.

Leave a Reply